به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت معدنی املاح ایران در ١٠ ماهه منتهی به دی ١٣٩٩ حدود ٣٠٣ میلیارد تومان فروش داشته است که با رشد عالی ٢٩ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته همراه می باشد. گفتنی است فروش دی ماه ۴۴ میلیارد تومان می باشد. شایان ذکر است نرخ های فروش دی ماه نسبت به میانگین ٩ماهه گذشته بالاتر می باشد.