به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر سهامداران خود را برای شرکت در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دعوت نمود.