بر اساس اطلاعیه فرابورس ایران، دامنه نوسان نماد «ثجوان» از روز یک شنبه ۵ بهمن ماه از ۵ درصد به دامنه مجاز نوسان قیمت سهام در تابلو زرد بازار پایه فرابورس تغییر می کند.