به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک شهر اعلام نمود در نظر دارد ۴٣۵ رقبه از املاک مازاد بانک شهر با شرایط نقد، نقد واقساط از طریق اعطای تسهیلات و اجاره به شرط تملیک به فروش برساند.