شرکت فولاد کاویان فعال در گروه فلزات اساسی است که با سرمایه حدود شش هزار میلیارد ریال محصولاتی همچون انواع ورق فولادی کارمزدی و غیر کارمزدی را در سبد محصولات تولیدی خود قرار داده است...

شرکت فولاد کاویان فعال در گروه فلزات اساسی است که با سرمایه حدود شش هزار میلیارد ریال محصولاتی همچون انواع ورق فولادی کارمزدی و غیر کارمزدی را در سبد محصولات تولیدی خود قرار داده است.

در این گزارش به بررسی عملکرد 9 ماهه اول سال مالی 99 این مجموعه و مقایسه آن با دوره مشابه سال مالی 98 در کنار روند معاملات سهام آن در بازار سرمایه طی دوره مورد اشاره پرداخته شده است. این بررسی ها از یک سو، روند رو به رشد سود ناخالص شرکت و کاهش زیان انباشته آن را نمایان می سازد و از سوی دیگر، ارتقا ارزش سهام "فوکا" به میزان 198 درصد را نشان می دهد.

سودآوری

بر اساس این گزارش، شرکت فولاد کاویان در دوره عملکرد 9 ماهه اول سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 99 نسبت به دوره مشابه سال مالی 98 افزایش درآمد عملیاتی به میزان 682 درصد را رقم زده است. به گونه ای که، درآمد عملیاتی این مجموعه در دوره مورد بررسی از مبلغ یک هزار و 656 میلیارد ریال در 9 ماهه اول سال 98 به بیش از 12 هزار و 957 میلیارد ریال در دوره مشابه سال مالی 99 افزایش یافته است. از سوی دیگر، سود ناخالص این مجموعه با ثبت یک هزار و 971 درصد رشد از مبلغ 232 میلیارد و 313 میلیون ریال به چهار هزار و 810 میلیار ریال ارتقا یافته است.

بررسی جدول زیر نشان می دهد، زیان خالص سه هزار و 308 میلیارد ریالی "فوکا" در دوره عملکرد 9 ماهه اول سال گذشته به تحقق بیش از سه هزار و 917 میلیاردی ریال سود خالص در دوره مشابه سال جاری تغییر یافته است. بر این اساس، این مجموعه در دوره 9 ماهه اول امسال مبلغ 656 ریال سود به ازای هر سهم محقق ساخته است.

شرح

عملکرد 9 ماهه منتهی به 99.09.30

عملکرد 9 ماهه منتهی به 98.09.30

تغییر 99 به 98 (درصد)

درآمد عملیاتی (میلیون ریال)

12.957.839

1.656.079

682

سود (زیان) ناخالص

4.810.643

232.313

1.971

سود (زیان) خالص (میلیون ریال)

3.917.661

(3.308.032)

--

سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)

656

(554)

--

سرمایه (میلیون ریال)

5.974.736

5.974.736

0

توجه به این نکته نیز حایز اهمیت است که زیان انباشته شرکت فولاد کاویان در دوره عملکرد 9 ماهه سال گذشته به مبلغ هفت هزار و 113 میلیارد ریال به سه هزار و 195 میلیارد ریال در دوره مشابه سال مالی جاری کاهش یافته است که این امر از اقدامات و برنامه های مدیران ارشد این مجموعه جهت پوشش زیان انباشته و حرکت در مسیر رشد و سودآوری حکایت دارد که باید دید که در دوره های عملکرد آتی تا چه اندازه در این مسیر موفق عمل می کنند.

مقدار تولید، فروش و درآمد فروش محصولات

بر اساس اطلاعات موجود، این مجموعه در حالی که مقدار تولید محصولات آن در دوره مورد بررسی حدود شش درصد افزایش را به ثبت رسانده است و مقدار فروش محصولات تولیدی آن نیز تغییر محسوسی نیافته است، اما درآمد فروش شرکت با رشد قابل توجه حدود 683 درصدی همراه شده است. بر این اساس، این مجموعه شش هزار میلیارد ریالی در سه فصل اول سال مالی جاری بیش از 13 هزار و 957 میلیارد ریال درآمد فروش محقق ساخته است.

شرح

عملکرد 9 ماهه منتهی به 99.09.30

عملکرد 9 ماهه منتهی به 98.09.30

تغییر 99 به 98 (درصد)

مقدار تولید (کیلو گرم)

193.070.736

181.400.000

6

مقدار فروش (کیلو گرم)

177.075.000

175.047.000

1

مبلغ فروش (میلیون ریال)

13.957.839

1.656.079

683

روند معاملات سهام

شرکت فولاد کاویان با نماد "فوکا" در بازار پایه زرد فرابورس معامله می شود که در جریان معاملات این بازار از ابتدای سال جاری تا پایان آذر ماه حدود 198 درصد بازدهی مثبت را از آن سهامداران خود ساخته است. چراکه، قیمت سهام شرکت در این دوره از مبلغ پنج هزار و 369 ریال به 15 هزار و 977 ریال افزایش یافته است.

در پایان این گزارش می افزاید، تعداد 324 هزار و 913 سهم "فوکا" به ارزش یک میلیارد و 709 میلیون ریال طی معاملات بازار سرمایه در اولین روز از سال جاری میان معامله گران داد و ستد شده است و جا به جایی حدود دو میلیون و 392 هزار سهم این شرکت در آخرین روز معاملاتی بورس در آذر ماه امسال ارزشی به مبلغ 38 میلیارد و 220 میلیون ریال را در این بازار رقم زده است.

شرح

معاملات 99.01.05

معاملات 99.09.30

حجم معاملات (سهم)

324.913

2.392.219

ارزش معاملات (ریال)

1.709.692.206

38.220.482.963