بازدهی بازار ١٢۴ درصد خودرویی ها ٢٢٢ درصد سود دادند

بورس۲۴ : شاخص کل بورس تهران با گذشت 10 ماه از سال 99 بازدهی خیره کننده بیش از124 درصدی را به همراه داشته است ، البته دماسنج بازار سهام در 9 ماهه بازدهی 162 درصدی داشت و عدد آخر دی ماه شاخص نشان می دهد بازار سهام حدود38 درصد بازدهی منفی داشته است.
جست و جوی بورس۲۴ در میان صنایع پربازده بازار سهام نشان می دهد : در این پروسه زمانی شاخص صنعت خودرو با بازدهی 222 درصدی پربازده ترین صنعت بوده است.
حال آن که شاخص صنعت انبوه سازی با بازدهی 188 درصدی دومین صنعت پربازده بازار سهام بوده و شاخص صنعت چند رشته ای صنعتی با بازدهی 181درصدی در سکوی سوم ایستاده است.
این بررسی نشان می دهد : در 10 ماهه تنها تک شاخص محصولات کاغذی وارد فاز منفی شده و با افت 24 درصدی تنها شاخص منفی این دوره زمانی بوده است.

شرح شاخص

مقدار شاخص در 28 اسفند 98

مقدار شاخص در 30 دی 99

تغییرات

(درصد)

محصولات فلزی

166294

275616

65.7

مواد دارویی

73426

109804

49.5

انبوه سازی

4195

12096

188.3

رایانه

38575

62695

62.5

ماشین آلات

155811

318774

104.6

فرآورده های نفتی

1528474

3086689

102

کانی فلزی

124937

302675

142.2

کانی غیر فلزی

32685

64262

96.6

غذایی به جز قند

36771

57255

55.7

ذغال سنگ

18133

42042

131.8

خودرو

76375

246442

222.7

قند و شکر

83987

165848

97.5

حمل و نقل

17975

28469

58.4

وسایل ارتباطی

33163

56402

70

سایر مالی

11637

17553

50.8

انتشار و چاپ

1476969

1727552

17

محصولات کاغذی

158696

119329

24.8

فلزات اساسی

324598

763682

135.3

شیمیایی

30317

68685

135.3

دستگاه های برقی

4071945

5792746

42.2

سرمایه گذاریها

11564

30835

166.6

زراعت

130149

197251

51.5

لاستیک

158364

360303

127.5

چند رشته ای صنعتی

48488

136346

181.2

رادیویی

4021

6116

52.1

فنی مهندسی

4044

6151

52

کاشی و سرامیک

28678

61525

151.5

بیمه

26950

71291

164.5

منسوجات

5962

7816

31

مالی

636668

1726471

171.2

سایر معادن

195403

261084

33.6

استخراج نفت

2634

3260

23.7

محصولات چرمی

12889

32264

150.3

سیمان

5278

10003

89.5

بانک ها

2415

6570

172

برق و گاز و اب و بخار

949

1581

66.6

اداره بازارهای مالی

791

1539

94.5

اطلاعات و ارتباطات

393

994

152.9

خرده فروشی به جز وسائل نقلیه

576

1402

143.4

شاخص کل

512900

1150624

124.3