به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت تجهیز نیروی زنگان اعلام نمود افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییهای شرکت در دستور کار هیأت مدیره قرار گرفت.