به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها اعلام نمود رکت گسترش ایوان پایدار ( سهامی خاص) یکی از شرکت های فرعی در نظر دارد نسبت به واگذاری شش دانگ یک باب آپارتمان مسکونی متعلق به خود به متراژ ٣٨٠/.٢۴ مترمربع واقع در تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از پل رومی، کوچه رضائی، پلاک ٢٠، برج نوین الهیه، بصورت نقد از طریق مزایده عمومی و طبق شرایط اعلامی در آگهی پیوست اقدام نماید.لازم بذکر است در صورت تحقق فروش مراتب و آثار مالی مربوطه در سال مالی منتهی به ٣٠ آذر ١۴٠٠ اطلاع رسانی خواهد شد.