بلوک ٣٢ درصدی شرکت مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب اصفهان در فرابورس ایران عرضه می‌شود.

بورس۲۴ : بلوک 32 درصدی شرکت مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب اصفهان در فرابورس ایران عرضه می‌شود.

بلوک 32 درصدی شرکت مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب اصفهان شامل 2 میلیون و 752 هزار سهم توسط سازمان خصوصی‌سازی در فرابورس ایران عرضه می‌شود.

این میزان سهام به ارزش کل پایه 500 میلیارد و 2 میلیون و 624 هزار ریال به صورت 40 درصد نقد و بقیه اقساط 36 ماهه با فاصله هر قسط 6 ماه و به تعداد 6 قسط با نرخ 18 درصد واگذار می‌شود.

این در شرایطی است که برنده این واگذاری، 20 روز کاری فرصت دارد تا 40 درصد مبلغ پیشنهادی خود را به حساب این سازمان واگذار کند.