با ورود اولین محموله واکسن خریداری شده حسن روحانی رئیس جمهور امروز طی سخنانی گفت: دولت مصمم است، ظرف هفته‌ های آینده و با ورود اولین محموله واکسن خریداری شده، عملیات واکسیناسیون را در کشور مطابق جدول طراحی شده از جامعه هدف آغاز کند...

بورس۲۴ : رئیس جمهور تاکید کرد که دولت مصمم است ظرف هفته‌های آینده و با ورود اولین محموله واکسن خریداری شده، عملیات واکسیناسیون را در کشور مطابق جدول طراحی شده از جامعه هدف آغاز کند.

منبع: ایسنا