همفکری شد برای بازار سهام معرفی رئیس جدید تا دو هفته دیگر

بورس۲۴ : جلسه امروز سی ام دی ماه شورای عالی بورس در حالی به پایان رسید که هیچ تصمیم قطعی و مشخصی در آن اتخاذ نشد.

خبرنگار بورس۲۴ مطلع شد : در جلسه امروز شورای عالی بورس که با حضور وزیر اقتصاد ، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر اعضا برگزار شد ، در مورد مسائل مهمی همچون پیشنهاد بازنگری دامنه نوسان و استعفای حسن قالیباف اصل بحث و بررسی شد ، ولی تصمیمی اتخاذ نشد.

جلسه مزبور بیشتر به همفکری و هم اندیشی میان مدیران بازار سرمایه گذشته است ، لکن پذیرش استعفای حسن قالیباف اصل به دو هفته مهلت قانونی آن موکول شده است.

آن چه که از فضای جلسه شورای بورس روایت شده ، وزیر اقتصاد تلویحا" با جدایی حسن قالیباف اصل از نهاد نظارتی بازار سرمایه موافقت کرده است ، ولی معرفی رئیس جدید سازمان دو هفته از امروز مهلت قانونی دارد و در روزهای آینده نسبت به این انتخاب اقدام می کند.

به جای حسن قالیباف اصل گزینه هایی همچون جعفر جمالی معاون کنونی حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار ، سعید اسلامی بیدگلی دبیر کنونی کانون نهادهای مالی ، روح الله حسینی مقدم مدیر عامل کنونی تامین سرمایه بانک ملت ، سید علی حسینی مدیر عامل سابق شرکت بورس انرژی و ماشا الله عظیمی عضو کنونی شورای عالی بورس و حسن امیری معاون سابق ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار تاکنون مطرح شده اند.