نماینده عضو کمیسیون عمران مجلس اعلام کرد، ماده ای از طرح جهش تولید مسکن که به مالیات بر عایدی سرمایه اختصاص داشت از دستور کار این کمیسیون خارج شد چون کمیسیون اقتصادی طرح جداگانه ای و مفصل برای اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از مالکان مسکن در نظر گرفته که مراحل نهایی را طی می کند.

بورس۲۴ : نماینده عضو کمیسیون عمران مجلس اعلام کرد، ماده ای از طرح جهش تولید مسکن که به مالیات بر عایدی سرمایه اختصاص داشت از دستور کار این کمیسیون خارج شد چون کمیسیون اقتصادی طرح جداگانه ای و مفصل برای اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از مالکان مسکن در نظر گرفته که مراحل نهایی را طی می کند.

دولت نیز در لایحه بودجه سال آینده کشور در تدارک اخذ مالیات از املاک لوکس برآمده است.

این دو مالیات باعث کاهش بیشتر قیمت مسکن خواهد شد چون خریداران دو سال گذشته املاک را تبدیل به فروشنده می کند.

در صورت تصویب مالیات بر عایدی سرمایه بین 30 تا 50 درصد از سود حاصل از رشد قیمت مسکن زمان فروش نسبت به زمان خرید، مشمول مالیات می شود.