بورس ٢۴ : کاهش نرخ دلار و قیمت سکه در روزهای اخیر سراشیبی جدید برای کاهش قیمت مسکن فراهم کرده است. کارشناسان بازار مسکن معتقدند : قیمت متوسط واحدهای مسکونی با نسبتی که بین قیمت ها در بازارهای ارز و مسکن وجود دارد باید به زیر ٢٢ میلیون تومان در مترمربع کاهش پیدا کند.این در حالی است که متوسط قیمت واحدهای مسکونی در آذر امسال بالای ٢۶ میلیون تومان در مترمربع ایستاد. صحبت های اخیر دولتی ها درباره نرخ دلار در سال ١۴٠٠ باعث زلزله قیمت ها در بازار مسکن شده است. مشاوران املاک نیز می گویند : کسی در بازار فروش مسکن موفق است که قیمت خود را نسبت به پاییز حداقل ٢٠ درصد کاهش دهد تا مشتری رغبت کند آپارتمانش را خریداری کند.

بورس۲۴ : کاهش نرخ دلار و قیمت سکه در روزهای اخیر سراشیبی جدید برای کاهش قیمت مسکن فراهم کرده است.

کارشناسان بازار مسکن معتقدند : قیمت متوسط واحدهای مسکونی با نسبتی که بین قیمت ها در بازارهای ارز و مسکن وجود دارد باید به زیر 22 میلیون تومان در مترمربع کاهش پیدا کند.این در حالی است که متوسط قیمت واحدهای مسکونی در آذر امسال بالای 26 میلیون تومان در مترمربع ایستاد.

صحبت های اخیر دولتی ها درباره نرخ دلار در سال 1400 باعث زلزله قیمت ها در بازار مسکن شده است.

مشاوران املاک نیز می گویند : کسی در بازار فروش مسکن موفق است که قیمت خود را نسبت به پاییز حداقل 20 درصد کاهش دهد تا مشتری رغبت کند آپارتمانش را خریداری کند.

اما به رغم این توصیه ها، هنوز در مناطقی از شهر تهران در برابر کاهش قیمت مقاومت وجود دارد.در برخی مناطق از جمله مناطق یک تا 8 که رشد قیمت مسکن شدیدتر از مناطق پایینی شهر بوده،‌ این مقاومت بیشتر دیده می شود در حالی که اتفاقا عنوان می شود افت قیمت در مناطق بالای شهر باید زیاد باشد.