به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت بازرگانی صنعتی آینده سازان بهشت پارس در ٩ ماهه منتهی به آذر ٩٩ برای هر سهم ١٢٧۶ ریال سود محقق کرد در حالی که در مدت مشابه قبل ١٣١٣ ریال زیان شناسایی کرده بود. سود خالص شرکت در این دوره به ۵٣ میلیارد تومان رسید.
تحقق سود ١٢٧۶ ریالی در «آینده»


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.