به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت فولاد آلیاژی ایران در ٩ ماهه منتهی به آذر ٩٩ برای هر سهم ١٢٢٣ ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد ٢٢٩ درصدی داشته است. سود ناخالص در این دوره با ٢٠٧ درصد رشد به ١۵٢۶ میلیارد تومان و سود خالص به ١٢٢٣ میلیارد تومان رسید. گفتنی است حاشیه سود خالص این شرکت در دوره یاد شده به ٢٩ درصد رسید این در حالی است که این رقم در دوره قبل ١٩ درصد بود.