شاخص بورس در جریان معاملات هفته گذشته با کاهش ۶.١ درصدی مواجه شد.

بورس۲۴ : شاخص بورس در جریان معاملات هفته گذشته با کاهش 6.1 درصدی مواجه شد.

کارنامه بورس اوراق بهادار در هفته گذشته به شرح زیر است:

تعداد روزهای معاملاتی: 5روز

تعداد سهام معامله شده: 49میلیارد و 433میلیون سهم و حق تقدم(افزایش 11.12درصدی نسبت به هفته قبل)

ارزش سهام معامله شده: 518هزار و 777میلیارد ریال(رشد 0.31درصدی نسبت به هفته قبل)

نوبت‌های خرید و فروش: 6میلیون و 799هزار و 480نوبت(افت 9.82درصدی نسبت به هفته قبل)

تعداد واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله: 2358میلیون واحد (افزایش 28.63درصدی نسبت به هفته قبل)

ارزش واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله: 42هزار و 899میلیارد ریال(رشد 9.44درصدی نسبت به هفته قبل)

شاخص بورس در ابتدای هفته: یک میلیون و 310هزار و 756واحد

شاخص بورس در پایان هفته: یک میلیون و 229هزار و 836واحد

رشد یا افت شاخص بورس: افت 80هزار و 919واحدی(کاهش 6.17 درصدی)

--------------------

کارنامه بورس اوراق بهادار از ابتدای امسال تا کنون:

تعداد روزهای معاملاتی: 200 روز

تعداد سهام معامله شده: 1939میلیارد و 247میلیون سهم و حق تقدم

ارزش سهام معامله شده: 23373هزار و 400میلیارد ریال

نوبت‌های خرید و فروش: 322میلیون و 534هزار و 274نوبت

تعداد واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله: 68میلیارد و 221میلیون واحد

ارزش واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله: 1488هزار و 381میلیارد ریال

شاخص بورس در ابتدای سال: 512هزار و 900واحد

شاخص بورس تا پایان هفته گذشته: یک میلیون و 229هزار و 836واحد

رشد یا افت شاخص بورس: افزایش 716هزار و 936واحدی(معادل 140درصد رشد)