استاندار گیلان گفت: گیلان وضعیت کرونایی شکننده‌ ای دارد و ورود مسافران به این استان ممنوع است...

بورس۲۴ : استاندار گیلان گفت: گیلان وضعیت کرونایی شکننده‌ای دارد و ورود مسافران به این استان ممنوع است.

صدا و سیما