به گزارش بورس ٢۴، نماد شرکت گروه صنعتی بوتان از تاریخ ٢٧ دی ماه به روش مبتنی بر حراج بازارگردانی می شود.