تشدید فشار عرضه ها در نخستین روز از هفته پایانی دی ماه؛ جمع آوری صف فروش برخی از نمادهای بزرگ در دقایق پایانی بازار تزریق ٢،۵٠٠ میلیارد تومان نقدینگی جدید توسط حقوقی ها ( تداوم خروج پول خرد) افت قابل توجه ارزش معاملات