به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد اعلام نمود افزایش سرمایه ٣٩٠ درصدی در دستور کار شرکت ارزش آفرینان میلاد