مطابق با اطلاعیه فرابورس بازارگردانی در نماد «آریا» به روش مبتنی بر حراج از سه شنبه ٣٠ دی ماه آغاز می شود. به این ترتیب دامنه مظنه ٣ درصد، حداقل معاملات ١.٠٠٠.٠٠٠ سهم و حداقل سفارش انباشته ۵٠.٠٠٠ سهم خواهد بود.