مطابق با اطلاعیه فرابورس پارامترهای بازارگردانی در نماد «آریا» از سه شنبه ٣٠ دی ماه تغییر خواهد کرد. به این ترتیب دامنه مظنه ٣ درصد، حداقل معاملات ٨٠٨٠٠٠ سهم و حداقل سفارش انباشته ۴٠۴٠٠ سهم خواهد بود.