مطابق با اطلاعیه فرابورس پارامترهای بازارگردانی در نماد «فزرین» از سه شنبه ٣٠ دی ماه تغییر خواهد کرد. به این ترتیب دامنه مظنه ٣ درصد، حداقل معاملات ١٨٧١٠٠٠سهم و حداقل سفارش انباشته ٩٣۵۵٠ سهم خواهد بود.