به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری استان کردستان از لزوم انتقال سود تغییر ارزش و سود فروش سرمایه گذاری جاری در شرکت های سرمایه گذاری استانی به اندوخته سرمایه ای با استناد ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار تهران خبر داد.