در حالی که بازار مسکن در آستانه ورود به رکودی جدی قرار دارد، در منطقه الهیه معامله خاصی روی داد که خبرساز شده است.

بورس۲۴ : در حالی که بازار مسکن در آستانه ورود به رکودی جدی قرار دارد، در منطقه الهیه معامله خاصی روی داد که خبرساز شده است.

در روزهای اخیر موضوع فروش یک ملک قدیمی در الهیه بسیار در شبکه های اجتماعی خبرساز شد.

این خبر به معامله چند صد میلیاردی ملکی اشاره دارد که بیشتر از آنچه بنای مفید داشته باشد زمین مفیدتر دارد!

در شبکه های اجتماعی موضوع پورسانت بنگاه معامله کننده این ملک سر زبان ها افتاده در حالیکه قیمت زمین این ملک اهمیت بیشتری دارد.

ملک الهیه با قیمت ۱۴۴۰ میلیارد تومان فروخته شده است. این قیمت برای ۷۰۰۰ مترمربع زمین ثبت شده است که بیانگر ارزش هر مترمربع زمین به میزان ۲۰۰ میلیون تومان است.

در حالیکه مرکز آمار میانگین قیمت زمین در تهران را زیر متری ۴۰ میلیون تومان اعلام کرده، زمین در الهیه با قیمت ۵ برابر میانگین معامله می شود.

این در حالی است که قیمت مسکن در منطقه یک حداکثر ۳ برابر قیمت میانگین است.