متوسط زیان سرمایه گذاران بورس از اول دی ماه تا به امروز؟١۴.۵ درصد ؛ تمام!! عده ای بودند که ١٣ درصد سود خالص در جیب گذاشتند!

بورس۲۴ : شاخص بورس اوراق بهادار تهران در دهمین ماه سال 14.5 درصد افت را از خود به نمایش گذاشت.

جست و جوی بورس۲۴ در میان صنایع پربازده بازار در این دوره زمانی نشان می دهد : در این پروسه 26 روزه ، شاخص صنعت دستگاه های برقی با بازدهی بیش از 13 درصدی پربازده ترین صنعت بازار در روزهای سپری شده از دی ماه است.

حال آن که شاخص صنعت کانی غیر فلزی با رشد بیش از 9 درصدی و شاخص صنعت کاشی و سرامیک با رشد 6 درصدی به ترتیب دومین و سومین صنعت پربازده بازار سرمایه در این دوره زمانی بود.

این بررسی حاکی از آن است : شاخص صنعت محصولات چرمی با افت 26درصدی زیان ده ترین صنعت بازار در این دوره زمانی بوده و شاخص صنعت فرآورده های نفتی با افت بیش از 25 درصدی به همراه شاخص صنعت فلزات اساسی با افت 23 درصدی به ترتیب دومین و سومین صنعت منفی و زیان رسان 26 روز سپری شده از دی ماه 99 بودند.

شرح شاخص

مقدار شاخص در 30 آذر 99

مقدار شاخص در پایان هفته سوم دی99

تغییرات

(درصد)

محصولات فلزی

322424

299838

7

مواد دارویی

125313

117056

6.6

انبوه سازی

13191

12809

2.9

رایانه

64670

65120

1

ماشین آلات

329613

343964

4.3

فرآورده های نفتی

4480375

3331418

25.6

کانی فلزی

366593

322608

12

کانی غیر فلزی

63047

69038

9.5

غذایی به جز قند

65336

62112

4.9

زغال سنگ

42931

44132

2.8

خودرو

317197

259838

18

قند و شکر

188143

173002

8

حمل و نقل

37217

31221

16.1

وسایل ارتباطی

80791

62961

22

سایر مالی

18423

18193

1.2

انتشار و چاپ

1972463

1727552

12.4

محصولات کاغذی

143531

127318

11.3

فلزات اساسی

1071609

824508

23

شیمیایی

89571

75083

16.2

دستگاه های برقی

5336258

6066580

13.7

سرمایه گذاری ها

32621

31117

4.6

زراعت

210694

217509

3.2

لاستیک

429805

386800

10

چند رشته ای صنعتی

164717

143004

13.2

رادیویی

8336

6664

20

فنی مهندسی

7916

6760

14.6

کاشی و سرامیک

64787

69104

6.7

بیمه

83755

75746

9.5

منسوجات

8812

8135

7.7

مالی

2001833

1798563

10.1

سایر معادن

294456

288907

1.9

استخراج نفت

4096

3452

15.7

محصولات چرمی

47086

34818

26

سیمان

9843

10333

5

بانک ها

8348

7044

15.6

برق و گاز و آب و بخار

1822

1690

7.2

اداره بازارهای مالی

1955

1665

14.8

اطلاعات و ارتباطات

1177

1123

4.6

خرده فروشی به جز وسائل نقلیه

1556

1583

1.7

شاخص کل

1439054

1229836

14.5