به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین اعلام داشت،پیرو اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی به استحضار می رساند ،باتوجه به مصوبه مورخ ١٣٩٩/١٠/٢٠ هیات مدیره محترم شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) راجع به شناسایی شرکت های واجد شرایط جهت افزایش سرمایه از "محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی های سرمایه ای" با رعایت تمامی ضوابط و دستورالعمل های موجود، این موضوع در دستور کار این هلدینگ و شرکت های تابعه قرار گرفت.