به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در ٩ ماهه منتهی به آذر ٩٩ برای هر سهم ١٧٠٣ ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد ١٧٧ درصدی داشته است. سود ناخالص در این دوره با ١٩٨ درصد رشد به ١٠٢٣٩ میلیارد تومان و سود خالص به ٩۴۵٣ میلیارد تومان رسید. گفتنی است حاشیه سود خالص این شرکت در دوره یاد شده به ۶٠ درصد رسید این در حالی است که این رقم در دوره قبل ۴٩ درصد بود.