به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ،شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه در ٩ ماهه منتهی به آذر ٩٩ با سرمایه ٧٠ میلیارد تومان برای هر سهم ٢٣٢ ریال سود محقق کرد که با احتساب افزایش سرمایه ،نسبت به دوره مشابه قبل ١٠۶٣ درصد رشد داشته است. در این دوره درآمد های عملیاتی ٧٩ درصد و سود عملیاتی ١١٣٨ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد داشته است.