به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین اعلام داشت، پیرو گزارش منتشر شده در پایگاه خبری کدال و اطلاعیه منتشر شده توسط شستا مبنی بر افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها به استحضار می رساند ،متن مصوبه مورخ ١٣٩٩/١٠/٢۴ هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین در خصوص تجدید ارزیابی شرکت های تابعه این شرکت به این شرح می باشد: در راستای ضرورت اصلاح و تقویت ساختار مالی و نیز ایجاد امکان ارزیابی دقیق تر از عملکرد هلدینگ و شرکت هایی تابعه مقرر شد، هلدینگ، هلدینگ داروپخش و کلیه شرکت های زیر مجموعه واجد شرایط جهت افزایش سرمایه از " محل مازاد تجدید ارزیابی دارایییها " اقدام و سپس با رعایت تمامی ضوابط و دستورالعمل های موجود و نیز اخذ تاییدیه از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نسبت به افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها ( صرفاً دارایی های سرمایه ای استهلاک ناپذیر) برای شرکت های شناسایی شده هلدینگ اقدام گردد.