به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک شهر از تصمیم خود مبنی بر فروش ٢ رقبه از املاک مازاد بانک شهر با شرایط نقد، نقد واقساط از طریق اعطای تسهیلات خبر داد.