شرکت های روانکار گزارش های حسابرسی شده نیمه نخست سال ٩٩ را ارائه کردند. بر مبنای گزارش های منتشر شده، در دوره ۶ ماهه اول امسال بیشترین درآمد عملیاتی را شرکت نفت بهران با بیش از ٢٢ هزار میلیارد تومان کسب کرد. بیشترین حاشیه سود ناخالص با ٣٠ درصد مربوط به نفت پارس بود. بالاترین EPS را نفت بهران کسب کرد و برای هر سهم بیش از ٣ هزار ریال سود کنار گذاشت... در قیاس با گزارش حسابرسی شده ۶ ماهه نخست سال ٩٨ نفت پارس بالاترین جهش سودآوری را تجربه کرد. سود این شرکت با رشد قابل توجه ١٠٠ درصدی همراه شد. همچنین بیشترین تغییر مثبت حاشیه سود ناخالص نیز با ۶ درصد رشد به نفت پارس تعلق داشت...

بورس۲۴ : شرکت های روانکار گزارش های حسابرسی شده نیمه نخست سال 99 را ارائه کردند. بر مبنای گزارش های منتشر شده، در دوره 6 ماهه اول امسال بیشترین درآمد عملیاتی را شرکت نفت بهران با بیش از 22 هزار میلیارد تومان کسب کرد. بیشترین حاشیه سود ناخالص با 30 درصد مربوط به نفت پارس بود. بالاترین EPS را نفت بهران کسب کرد و برای هر سهم بیش از 3 هزار ریال سود کنار گذاشت.
در قیاس با گزارش حسابرسی شده 6 ماهه نخست سال 98 نفت پارس بالاترین جهش سودآوری را تجربه کرد. سود این شرکت با رشد قابل توجه 100 درصدی همراه شد. همچنین بیشترین تغییر مثبت حاشیه سود ناخالص نیز با 6 درصد رشد به نفت پارس تعلق داشت.
بر این اساس بیشترین سود را نفت بهران کمترین را نفت ایرانول و بیشترین سود نسبت به شش ماهه سال گذشته را نفت پارس داشته است.
عملکرد روانکارها در بازار سرمایه چگونه بود؟ بررسی ها نشان می دهد که از ابتدای سال 99 تا روزهای پایانی دی ماه بیشترین بازدهی را شرکت نفت پارس با 186 درصد به خود اختصاص داده است. همچنین نفت سپاهان و نفت پارس بالاترین ارزش بازار را دارند.
بر مبنای بررسی هایی که بر روی گزارش های منتشر شده در سایت کدال منتشر شده و همچنین با در نظر گرفتن وضعیت بازاری روانکارها می توان شرکت نفت پارس را به عنوان برترین روانکار معرفی کرد. این شرکت علاوه بر کسب عنوان هایی همچون شناسایی بیشترین سود خالص، بیشترین جهش سود، برخورداری از بالاترین حاشیه سود ناخالص، بیشترین بازدهی در بازار سهام و ارزش بازار بالا، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی را نیز در دستور کار خود دارد که به جذابیت های آن می افزاید. همچنین شرکت به زمان بهره برداری از طرح اتان گیری بسیار نزدیک شده که این امر نیز به چشم انداز مثبت نفت پارس در آینده کمک شایانی می کند.