بورس ٢۴ : سه شنبه ٢٣ دی ماه ارزش معاملات در بازار سرمایه به بالاتر از ١٧ هزار میلیارد تومان رسید که بیش از ١٣ هزار میلیارد تومان از این مبلغ را حقیقی ها رقم زدند. صدرنشین ارزش معاملات گروه های محصولات شیمیایی، انبوه سازی، فلزی، خودرویی، غذایی، سیمانی، دارویی، بانکی، سرمایه گذاری و سایر محصولات کانی غیرفلزی بودند. در بین شرکت ها نیز کرمان، شستا، کلر، غصینو، فملی، ثبهساز، قاسم، وتجارت، فولاد، حآسا، کاذر، بمیلا، خودرو، سیستم، کرازی، دیران، توریل، چکاپا، خساپا و شپنا به ترتیب بیشترین ارزش معاملات را رقم زدند.