شاخص بورس در جریان معاملات هفته گذشته با افزایش ۶.٢٣رصدی مواجه شد.

بورس۲۴ : شاخص بورس در جریان معاملات هفته گذشته با افزایش 6.23رصدی مواجه شد.

کارنامه بورس اوراق بهادار در هفته گذشته به شرح زیر است:

تعداد روزهای معاملاتی: 5روز

تعداد سهام معامله شده: 44میلیارد و 487میلیون سهم و حق تقدم(افت 4.55درصدی نسبت به هفته قبل)

ارزش سهام معامله شده: 517هزار و 191میلیارد ریال(کاهش 17.99درصدی نسبت به هفته قبل)

نوبت‌های خرید و فروش: 7میلیون و 539هزار و 826نوبت(افت 21.43درصدی نسبت به هفته قبل)

تعداد واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله: 1833میلیون واحد (افت 21.65درصدی نسبت به هفته قبل)

ارزش واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله: 39هزار و 201میلیارد ریال(کاهش 16.52درصدی نسبت به هفته قبل)

شاخص بورس در ابتدای هفته: یک میلیون و 413هزار و 360واحد

شاخص بورس در پایان هفته: یک میلیون و 310هزار و 756واحد

رشد یا افت شاخص بورس: افت 87هزار و 41واحدی(کاهش 6.23 درصدی)

--------------------

کارنامه بورس اوراق بهادار از ابتدای امسال تا کنون:

تعداد روزهای معاملاتی: 185روز

تعداد سهام معامله شده: 1889میلیارد و 814میلیون سهم و حق تقدم

ارزش سهام معامله شده: 22854هزار و 623میلیارد ریال

نوبت‌های خرید و فروش: 315میلیون و 734هزار و 794نوبت

تعداد واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله: 65میلیارد و 862میلیون واحد

ارزش واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله: 1445هزار و 481میلیارد ریال

شاخص بورس در ابتدای سال: 512هزار و 900واحد

شاخص بورس تا پایان هفته گذشته: یک میلیون و 310هزار و 756واحد

رشد یا افت شاخص بورس: افزایش 797هزار و 856واحدی(معادل 156درصد رشد)