به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت فولاد خراسان در خصوص توقف برخی فعالیت ها از کاهش تولیدحدود ۵٠ هزار تن تولید آهن اسفنجی و حدود ۴٠ هزار تن شمش به دلیل برودت هوا و شرایط شبکه گاز و برق استان خبر داد.