روز گذشته دبیر کل اتحادیه بنکداران مواد غذایی اعلام کرد که به دنبال شایعه افزایش نرخ شکر با نرخ مصوب دولتی، بازار آزاد قیمت شکر را ١۵ درصد افزایش داد و قیمت آن در یک روز رکورد زد.