تحولات اخیر سهام شرکت بهنوش ایران به یکی از پرسش های بی پاسخ بازار سرمایه و به خصوص سهامداران این شرکت بدل شده است.