بورس ٢۴ : همه فکر می کنند شهر جدید پردیس در شرق تهران به دلیل جذابیت بالای خود، شلوغ تر از سایر شهرهای جدید است. اما آمارهای دولت می گوید پرند شلوغ ترین است! در شهر جدید پرند بیش از ١۵٩ هزار نفر ساکن هستند. پرند در جنوب غرب تهران قرار گرفته که آب و هوای آن به مرغوبیت پردیس نیست.

بورس۲۴ : همه فکر می کنند شهر جدید پردیس در شرق تهران به دلیل جذابیت بالای خود، شلوغ تر از سایر شهرهای جدید است.

اما آمارهای دولت می گوید پرند شلوغ ترین است!

در شهر جدید پرند بیش از 159 هزار نفر ساکن هستند. پرند در جنوب غرب تهران قرار گرفته که آب و هوای آن به مرغوبیت پردیس نیست. البته پرند به خط آهن شهری متصل است. ساکنان پرند از طریق متروی فرودگاه امام خمینی (ره) می توانند بین پرند و تهران مسافرت کنند و جابجا شوند.

اما با این حال بخشی از تهرانی ها ترجیح می دهند بین پرند و پردیس، شهر جدید پردیس را انتخاب کنند.پردیس به آزادراه مجهز است که البته عوارض تردد در آن رقم بالایی است.

در شهر جدید پردیس حدود 100 هزار نفر ساکن هستند. این جمعیت کمتر به معنای مرغوب نبودن این شهر نیست بلکه به معنای کم سن بودن این شهر است!حجم زیادی واحد مسکونی در پردیس هنوز تحویل مردم نشده است. تحویل این واحدها در سال های آینده باعث سبقت جمعیتی پردیس از پرند می شود.