بورس ٢۴ : شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد گزارش تلفیقی حسابرسی شده دوره ۶ ماهه نخست سال مالی ٩٩ را منتشر کرد. بر اساس این گزارش درآمدهای عملیاتی این دوره در قیاس با مدت زمان مشابه سال قبل ١٠ درصد افت داشت و در مقابل، بهای تمام شده با کاهش ٧٠ درصدی همراه شد. در این دوره سود خالص تلفیقی بمیلا با رشد قابل توجه ٣٣۴ درصدی بالغ بر ٧٨۶ میلیارد ریال بود که با احتساب سرمایه جدید ١،٢٣٨ ریال سود برای هر سهم به همراه داشت...