به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، درآمد فروش شرکت چادرملو در ٩ ماهه منتهی به آذر سال ١٣٩٩ به ١۵٢۴٨ میلیارد تومان رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ١١٩ درصد رشد داشته است.