به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی اعلام نمود در نظر دارد نسبت به واگذاری۵٨.٣٧درصد از سهام شرکت ایران پوپلین (اصالتا و وکالتا) بصورت نقد و اقساط از طریق مزایده عمومی و طبق شرایط اعلامی اقدام نماید.