شیران با گزارش عملکرد ١ ماهه آذرماه پرونده سال مالی ٩٩ را در حالی بست که فروش های بسیار خوب این شرکت و سایر پتانسیل های بنیادی انتظارات آتی را در این سهم به منظور افزایش سود سازی بالا برده است.

بورس۲۴ : شیران با گزارش عملکرد 1 ماهه آذرماه پرونده سال مالی 99 را در حالی بست که فروش های بسیار خوب این شرکت و سایر پتانسیل های بنیادی انتظارات آتی را در این سهم به منظور افزایش سود سازی بالا برده است.

شرکت در آذرماه فروش 554 میلیاردی را داشته تا جمع فروش 12 ماهه شرکت به بیش از 2851 میلیارد تومان بالغ شود.

فروش شرکت رشد 55 درصدی را در 12 ماهه امسال به نسبت دوره مشابه سال قبل داشته است.

شرکت فروش 2558 میلیاردی را برای سال مالی 99 پیشبینی نموده و حالا به فروش 2851 میلیاردی دست یافته است؛ یعنی شاهد رشد فروش و تعدیل بیش از 11 درصدی در بودجه شیران خواهیم بود.

فروش 3 ماهه اخر سال به تنهایی تقریبا به میزان 6 ماه شرکت بوده و بدین ترتیب گزارش 12 ماهه شرکت سود سازی بسیار خوبی داشته و زمینه ساز رشد و بازدهی بسیار خوبی در شیران خواهد شد.

همین امر سبب بسته شدن کف حمایتی در شیران شده و سهم توان رشد تا قیمت های 4200 و بازدهی کوتاه مدت 10 درصدی دارد و در صورت عبور از قیمت های 4200 تومان رشد تا قیمت های 4600 الی 5000 تومان را داشته و این امر با صورت های مالی پیش روی سهم و مشخص شدن رشد سود شرکت قابل دسترسی می باشد.


نظرات

  • سید

    عالی عالی ...و به اینها اضافه کنید حاشیه سود بالا و ......

    ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ - ۱۹:۰۳