به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سنگ آهن گهر زمین در خصوص دلایل کاهش تولید سنگ آهن کلوخه، میزان پیشرفت پروژه های توسعه ای و محاسبات ناشی از تسعیر ارز شفاف سازی نمود.