به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی اعلام نمود به موجب عدم وجود شرکت کنندگان، سهام شرکت ایران پوپلین در تاریخ عرضه با شرایط اعلامی به فروش نرسیده است.