به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت فولاد آلیاژی ایران در عملکرد ٩ ماهه موفق به کسب ۴٢٧۶ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود شد.