مدیرعامل شرکت سیمان ساوه گفت: تا هفته آینده طرح توجیهی افزایش سرمایه از محل سود انباشته را به هیات مدیره ارائه خواهیم کرد. خبر خوبی که می توانم به سهامداران بدهم این است که معدن آهکی را به تازگی شناسایی کرده ایم…