مجتمع فولاد خراسان با تامین ٢١٨ هزار و ۵٩٣ تن کنسانتره سنگ آهن در آذر ماه سال ٩٩، میزان تامین کنسانتره ماهانه خود را نسبت به رکورد قبلی ٢٠ هزار و ١۶٨ تن ارتقا داد.

بورس۲۴ : مجتمع فولاد خراسان با تامین 218 هزار و 593 تن کنسانتره سنگ آهن در آذر ماه سال 99، میزان تامین کنسانتره ماهانه خود را نسبت به رکورد قبلی 20 هزار و 168 تن ارتقا داد.

معاون خرید مجتمع فولاد خراسان با اشاره به این که رکورد قبلی تامین این ماده اولیه حیاتی، دی ماه سال گذشته اتفاق افتاده، افزود: رکورد پیشین تامین ماهانه کنسانتره سنگ آهن این شرکت 198 هزار و 425 تن بوده است.

مدیر عامل مجتمع فولاد خراسان درباره ثبت این رکورد گفت: تامین کنسانتره مورد نیاز واحدهای گندله سازی یکی از چالش های صنعت فولاد در کشور است و تامین این ماده اولیه اساسی برای مجتمع فولاد خراسان نیز اهمیت استراتژیک دارد، که علی رغم همه چالش ها و مشکلات تامین در این خصوص، فولاد خراسان در سال 1399 در این زمینه عملکرد موفقی را از خود به جا گذاشته است.

کسری غفوری افزود: تلاش و تدبیر بیش از پیش همه همکاران در بخش های تامین، تولید، کیفیت، توسعه، فروش، سیستم های منابع انسانی و امور مالی جای قدردانی و تبریک دارد و امیدواریم که با استعانت از پروردگار متعال، بتوانیم با هم افزایی از طریق کار گروهی، تعهد، تعلق سازمانی و استفاده حداکثری از توان فکری و عملیاتی سرمایه های انسانی شرکت، چالش های پیش روی تولید را مرتفع نماییم.

مدیر عامل مجتمع، بهینه سازی مصارف مواد اولیه و مصرفی استراتژیک را در کنار «تسریع در احداث و راه اندازی کارخانه کنسانتره فولاد خراسان در سنگان» باعث پایداری چرخه تامین مواد اولیه دانست و این دو را گامی اساسی برای فائق آمدن بر مشکلات ناشی از تحریم خواند که به گفته وی از اولویت های توسعه ای و اهداف استراتژیک شرکت است.

غفوری کسب رکورد تامین کنسانتره سنگ آهن را به تمامی کارکنان و به ویژه کارکنان سخت کوش واحد تامین مواد اولیه در حوزه معاونت خرید، تمامی پیمانکاران دست اندرکاران تخلیه کنسانتره تبریک گفت.

منبع: روابط عمومی فولاد خراسان