به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد در خصوص جزئیات تحصیل ٣۵ درصد از سهام شرکت نفت میلاد پارس(سهامی خاص) به مبلغ ٧.۵ میلیارد تومان توضیحات تکمیلی ارائه نمود.