به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت سنگ آهن گهر زمین در ١٢ ماهه منتهی به آذر ١٣٩٩ از فروش محصولات خود ٩٨٠٣ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ١٢۴٣ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت١٢ماهه سال ٩٩ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٨۵ درصد رشد داشته است.فروش آذر از میانگین فروش ١١ماهه گذشته بالاتر است.