به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت پارس خودرو در ٩ ماهه منتهی به آذر ١٣٩٩ از فروش محصولات خود ١٩٩٨ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ٣٣٠ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ٩ ماهه سال ٩٩ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٣۵١ درصد رشد داشته است.